Upravit stránku

Jedním z hlavních cílů naší společnosti je podnikat poctivě. Pro naši společnost má zásadní význam mravnost. Principy, kterými se při práci řídíme jsou hluboce spojeny s našimi každodenními úkoly, mezi něž neodmyslitelně patří čestnost a spravedlnost, vzájemný respekt i etické fungování v podnikání i ve vztahu k zaměstnancům.

V souladu se směrnicí EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, zveřejňujeme informace o možnostech a způsobu podání oznámení.

Máte podezření, že v naší společnosti dochází k nezákonnému, případně neetickému jednání nebo jste se stali svědky nekalého jednání?
Pak nám můžete prostřednictvím tohoto kanálu bezpečně napsat. Budeme rádi také za návrhy na zlepšení, dotazy nebo jakoukoliv zpětnou vazbu.

Oznámení můžete podat:

1. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Písemně - elektronickou formou (zabezpečený e-mail s upravenými právy) nebo listinnou formou (interní schránky důvěry, pošta, osobní předání).

Ústně - osobní jednání u stanovené příslušné osoby

Příslušná osoba:

Josef Dudík

oznameni.hmcz@husqvarnagoup.com

Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Dle stanovených pravidel a v souladu s právní úpravou připouštíme anonymní oznámení. Upozorňujeme, že takovéto oznámení nespadá do zákonné úpravy na ochranu oznamovatele a bude řešeno jinak než dle zákona o ochraně oznamovatelů. Pro řešení oznámení v rámci zákona je každý oznamovatel povinen se ztotožnit. Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek.

2. Prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti

Vždy posílejte pravdivé informace. Buďte co nejvíce konkrétní. Popište případnou situaci nebo osoby, kterých se oznámení týká. Snažte se popsat co nejvíce detailů.

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti